Voor kinderen

Voor kinderen bestaat een begeleiding voornamelijk uit psychomotorische therapie waarbinnen ademtechnieken een belangrijk onderdeel zullen zijn. Psychomotorische therapie wordt op een speelse en bewegingsgerichte manier aangeboden. Het kind zal op deze manier direct en indirect een leerervaring opdoen die doorgaans met plezier wordt beleefd en ook beter kan integreren dan alleen een verbale begeleidingsvorm.

De begeleiding wordt aangeboden in een gymzaal. In de psychomotorische werkvormen wordt er onder anderen geoefend met het leren aangeven van grenzen, het leren omgaan met faalangst of het omgaan met gevoelens van spanning, boosheid of verdriet. Dit zijn veelvoorkomende doelen waarin psychomotorische therapie een goede uitkomst kan bieden. Ook zal er nauw contact zijn met de ouders van het kind over het proces zodat het gedrag kan integreren in de thuissituatie en op school.

Kosten zijn 65 euro per bijeenkomst. Een bijeenkomst duurt 1 uur.

Interesse? Neem contact op.

Wil je weten of je behandeling door je zorgverzekeraar wordt vergoed? Kijk dan op onderstaande website bij ‘psychomotorische therapie’.

www.zorgwijzer.nl