Systemisch Werk

Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Daar waar twee of meer mensen bij elkaar zijn, is er sprake van een systeem. Zo is je huidige gezin een systeem maar ook je gezin van herkomst of het team waarin je werkt. Binnen systemisch werk gaat het niet meer om het communicatieniveau maar om de laag van de onderliggende dynamiek. Er wordt uitgegaan van drie basisprincipes: binding, iedereen heeft recht op een plek binnen het systeem. Volgorde: alle plekken binnen het systeem staan in rangorde ten opzichte van elkaar. Geven en nemen: geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn. Je kunt een systeem vergelijken met een mobiel, als één van de onderdelen beweegt reageren de overige delen direct en proberen ze weer in balans te komen. Soms ben je zo trouw en loyaal aan je systeem van herkomst dat je onbewust een dynamiek blijft herhalen die je niet verder brengt. Binnen systemisch werk worden deze dynamieken blootgelegd.

De volgende vragen kunnen behandeld worden binnen systemisch werk; welke plek heb je ingenomen binnen je systeem van herkomst en wat is het effect hiervan op de huidige groepen waarin je functioneert? Hoe kun je je eigen pad bewandelen? Wat mag nog aandacht krijgen en wat mag losgelaten worden?  Door inzicht te krijgen in deze dynamieken krijg je de mogelijkheid hier met meer vrijheid in te bewegen.