Gezinsbegeleiding

Wil je als ouder een fijne en voedzame relatie creëren met je kinderen? En je gezin nog meer maken tot een liefdevolle, ontspannen en open plek waarin er ook grenzen zijn? Als volwassenen en als ouders kunnen we bewust invloed uitoefenen op de band die met onze kinderen tot stand komt. Met deze band als basis sturen we kinderen de wereld in. Een verschuiving in het gedrag van de ouders kan van onschatbare waarde zijn voor de ontwikkeling van het kind en daarmee voor het hele gezin.

Er zijn verschillende beweegredenen, vragen en motivaties voor gezinsbegeleiding. Vaak zie ik dat het leven in een gezin door wat voor omstandigheden dan ook beknellende patronen kan oproepen waar kinderen of ouders onbewust in zijn gegroeid of patronen die al een leven lang spelen en misschien zelfs van generatie op generatie zijn overgegaan. Bewust en onbewust kunnen deze patronen een invloed uitoefenen op hoe ieder gezinslid zich beweegt binnen het gezin. Gezinsbegeleiding is voor ouders die zoekende zijn naar handvatten in de omgang met hun kinderen. Het is ook voor gezinnen die zijn vastgelopen en op weg geholpen willen worden. Misschien merk je dat je zoekende bent naar een manier om te communiceren met elkaar. Of lijkt het alsof je kind verder van je af komt te staan en je je kind steeds moeilijker kunt bereiken. Mogelijk ondervindt je kind moeilijkheden en wil je graag onderzoeken welke stappen je hierin als ouder kunt ondernemen maar ook hoe je je als ouder kunt opstellen. Gezinsbegeleiding is daarnaast voor ouders die ziekte ondergaan en die hun mogelijkheden willen verbreden in hoe hiermee om te gaan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Ik start met een kennismaking met het gezin. Samen beslissen we hoe dit eruit zal zien. Vanuit daar gaan we in gesprek en op ontdekkingstocht met elkaar. Vanuit het eerste gesprek krijg je als ouders al handvatten en meer keuzemogelijkheden in hoe met bepaalde situaties om te gaan. Dit alles vanuit een positief startpunt en met veel oog voor de kwaliteit van het gezin.

Bel gerust zodat we specifieke vragen rondom de gezinssituatie verder kunnen uitdiepen.

Kosten 120 euro per bijeenkomst. Een bijeenkomst duurt 1,5 uur.

Interesse? Neem contact op.