Ademhaling als tool op de werkvloer

Dit is een workshop die gegeven kan worden aan werknemers, teams en studenten die, op wat voor een manier dan ook, in contact treden met cliënten of klanten. Deze workshop neemt je mee naar ontspanning en meer adequaat handelen op de werkvloer, om zo te leren hoe van een reactie naar een antwoord te bewegen. Dit kan een directe, positieve weerslag hebben op het contact met cliënten, klanten of collega’s. Het is een workshop die je in een korte tijd en op een heldere en diepgaande manier meer bewust maakt van jezelf.

In deze workshop neem ik de werknemers mee op reis naar meer bewustwording rondom de volgende thema’s;

  • Het ego
  • Het leren herkennen van gevoelens van spanning en reactiepatronen die hieruit voort komen
  • De samenhang tussen het ego en spanningen
  • Een direct toepasbare tool voor het afstemmen op emoties en het omlaag brengen van spanningen ter bevordering van je reactie en meer rust gedurende de dag

De workshop geeft inzicht in hoe je je ademhaling kunt inzetten als basis om meer in verbinding te kunnen treden met jezelf en vanuit daar met de ander. Voor therapeuten of hulpverleners kan de stof uit deze workshop vaak gemakkelijk toegepast worden op de werkvloer. Daarnaast kan de stof ook goed overgebracht worden aan cliënten in het behandelcontact of therapieproces. Wat door veel cliënten als waardevolle informatie wordt ervaren. Op deze manier kan het een leidraad bieden voor zowel de therapeut of begeleider als voor de cliënt. Ook werknemers die werken met klanten door middel van telefonisch contact, kunnen direct aan de slag met de stof uit de workshop.

Het is een interessante en interactieve workshop die gegeven kan worden aan zowel grote als kleine groepen. Voor vragen en verder uitleg voor uw team neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Interesse? Neem contact op.

Ervaringen

“De workshop van Melanie was erg inzichtgevend en zette mij en de studenten in beweging. Door te ervaren wat ademhaling met je lichaam doet, zoals het verhogen/verlagen van je hartslag en mate van aanspanning van je spieren, leerden we ook invloed daar op uit te oefenen. Met de uitleg over spanningsopbouw en reactiepatronen vanuit het ego was de workshop compleet. Daarnaast was de koppeling naar het werkveld dusdanig helder en waardevol dat het motiveerde om het direct toe te passen.”

Martina de Witte, docent en onderzoeker, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Universiteit van Amsterdam